Kurs & Samtaler

Velkommen til himact

Visjon
Inspirere til å leve et helsefremmende og meningsfullt liv i tråd med den enkeltes ressurser og verdier. Samtaler og kurs om å håndtere stress til privatpersoner og bedrifter. 

Ønsker du å leve mer i harmoni med det som er viktig for deg på ulike områder i livet, som relasjoner, helse, arbeid og utdanning eller annet?

Eller sliter du med grubling, sitter fast i vanskelige følelser og gamle mønstre?

Trenger du en samtalepartner, og hjelp til å ta nye steg idag?

Himacts
tilbud

Kurs

I Himact tilbyr vi ulike kurs for privatpersoner og bedrifter.

Samtaler

Gratis tips

om vanskelige tanker, følelser og stress