Stikkord:


Oppmerksomt nærvær 


Aksept (åpne opp for og gi rom).


Defusjonering (teknikker som gir mer fleksibilitet og handlingsalternativer).


Verdier 


Å gjøre det som fører deg i retning av det livet du ønsker å leve.


Bestill time

Kort om Aksept og forpliktelsesterapi (Act)


Vitenskapelig utprøvd psykologisk og helsefremmende modell.


Act terapi passer for mange, og kan brukes som et redskap for å skape fleksible og effektive strategier i møte med livets utfordringer. 

Målet med act terapi er at du kan leve et meningsfylt liv med psykologisk fleksibilitet 

selv om du møter vanskeligheter og lidelse eller ubehag som sinne eller angst i møte med vanskelige situasjoner, tanker og følelser Dette er normale prosesser nødvendig for liv og utvikling, og ikke psykopatologi. 


Act terapi har vist dokumentert virkning på stress, depresjon, angst, kronisk smerte med mer*


Bestill time

Act terapi er utviklet av Dr. Steven Hayes og senere videreutviklet av noen av hans kolleger. 

Noen studier*

Bond, F.W. & Bunce, D.(2000). Mediators of change in emotion focused and problem focused worksite stress management interventions. Journal of Occupational Health Psychology, 5(1), s.156-163.

Closter. A.T., Walder, N., Levin, M., Twohig, M., Karekla, M. (2020). The Empirical Status of Acceptance and Commitment Therapy: A Review of Meta-Analyses. Journal of Contextual Behavioral Science.


Dahl, J.,ilson, K.G. & Nilson, A (2004). Acceptance and commitment therapy and the treatment of people of risk for long-term disability from stress and pain syndrom`s: A preliminary randomized trial. Behavior therapy, 35(4), 785-801.

Dalrymple, K.L.&Herbert, J.D. (2007). Acceptance and commitment therapy for generelalized social anxiety disorder: A pilot study. Behavior modification, 31, 543-568

Eifert G. & Forsyth, J.P. (2005)Acceptance and commitment therapy for anxiety disorder. Oakland, CA. New Harbibger