Himact

Fra stress til helse og velvære

Blogg

Vet du hva som kan hjelpe deg når du trigges i vanskelige situasjoner?

Noen situasjoner trigger vanskelige følelser og tanker. For eksempel stress, relasjoner og i konflikter. Du kjenner kroppen spenner seg, eller følelser av sinne og tristhet som kommer. Det er lett å reagere med å si, eller gjøre, ting vi ikke ønsker. Etterpå kan vi kjenne skam og skyld hvis det som kommer ikke er i harmoni med det vi egentlig vil.

Psykologisk fleksibilitet kan hjelpe deg, og gi deg større frihet til å bevege deg mot det du lengter etter, i stedet for fra. Det kan trenes opp og vil styrke din helse og velvære i situasjoner som trigger deg,

Velkommen til Himact for samtaler og kurs, hvis du ønsker å lære ferdigheter som kan styrke din psykologiske fleksibilitet, og hjelpe deg å finne gode strategier i møte med stress.

Er du fanget i historien om deg selv?

Vi mennesker forteller alltid historier om oss selv, og andre, som hjelper å skape en identitet. Noen historier fyller oss med glede og stolthet, og vi deler de gjerne, andre fyller oss med skam og tvil.

Ofte er vi bevisste på hvilke historier vi forteller de andre, men ubevisste på hva vi forteller oss selv. Men det vi sier til oss selv påvirker valgene våre i dag, og dermed fremtiden. For eksempel at vi fortsetter å gjøre ting som ikke virker, og ikke gir oss den forandringen vi trenger.

Noen historier repeterer seg selv i en evig runddans. Kanskje handler de om vonde erfaringer som svik og skyld, i en familie, på en arbeidsplass eller i et forhold.

I Aksept og forpliktelsesterapi (ACT) fins det verktøy som kan hjelpe deg hvis du har blitt fanget i en historie om deg selv, eller andre, som du trenger å komme videre fra.

Vet du hva som styrker motstandskraft i møte med livets vanskeligheter?

Mennesker håndterer problemer i livet sitt på ulik måte. A. Antonovsky fant ut at opplevelse av sammenheng styrket motstandstandskraften, hos folk som hadde opplevd alvorlig problemer, men likevel klarte seg bra. For eksempel å ha en forståelse av situasjonen, og at den er håndterbar. Å oppleve noe som meningsfullt styrker også motstandskraften, å ha noe som gir en grunn til å leve og som betyr noe for oss.

Velkommen til Himact for samtaler og kurs, hvis du ønsker å styrke din opplevelse av sammenheng, og øke motstandskraft i møte med stress og vanskelige situasjoner.

Er stress farlig for helsen?

Ordet stress assosieres ofte med noe som truer helsen vår, men det er ikke alltid sant. Stress stimulerer, og hjelper oss å mobilisere nye krefter når det trengs.

Stress utløser hormoner som øker adrenalin og  blodsukker, puls og pust, mens fordøyelse og restitusjon minker. Over lengre tid vil det derfor være mange uheldige virkninger av stress, som vil merkes på humøret og på kroppen.
Det er lurt å lære seg gode strategier for å få hentet seg inn igjen i tide.

Velkommen til Himact for samtaler og kurs, hvis du ønsker å lære strategier som hjelper deg å takle stress.