Himact betyr Integrert helse, mestring
og act terapi.

Firmaet har en helhetlig tilnærming
til helse, som inkluderer
fysiske, psykiske,

sosiale og åndelige behov.

Bestill time

Visjon:

Inspirere til å leve et helsefremmende
og meningsfullt liv i tråd med den
enkeltes ressurser og verdier.
Samtaler og kurs om å håndtere stress
til privatpersoner
og bedrifter.


Månedens bedrift, etablerersenteret mai 2020

Himact ble startet i 2018
av Monica Ramsøy (Higraff)

Bred helsefaglig kompetanse:


Master helsefremmende arbeid og helsepsykologi (folkehelse)
fra Universitetet i Bergen (UIB). 
Masteroppgave om ungdom og psykisk helse, stress og mestring:

Det helsefremmende perspektivet er viktig i videregående skole


Årsstudiet i psykologi, inkl. motivasjonspsykologi


Arbeids- og organisasjonspsykologi (30 stp.) og
personalpsykologi (15 stp.) fra UIB


Pedagogikk, med over 10 års erfaring fra undervisning
i videregående skole, om blant annet
helse og livsstil og kommunikasjon som
påvirker helse og trivsel.


Sykepleierutdanning med flere års erfaring fra helse og omsorgssektor


Bestill time.

Annen relevant kompetanse

  • Videregående kurs: ACT terapi og ungdom v/Russ Harris (som også leverer act materiell til verdens helseorganisasjon (WHO).
  • Grunnleggende kurs i Act terapi, online trening v/Russ Harris.

Kurs og konferanser:

2018:  Livsmestring i skole og helsevesen (Mindfullness Norge)


2018: "Emotion Revolution".  Act terapi (Dr.Steven Hayes),

Compassion focused therapy (Dr.Paul Gilbert), Emotion focused therapy (Dr.Leslie Greenberg) og Short term dynamic psychotherapy (Dr. Alan Abbas) En dags wokshop om sensori-motorisk psykoterapi med fokus på kroppslige reaksjoner og traumer (Dr. Janina Fisher).


2017: Modum bad konferansen "Psykt normalt", om ungdom og strategi for psykisk helse


2015: Kurs: Hvordan hjernen lærer med Mark Treadwell, Magne Raundalen, Willy Tore Mørck, Kenneth Hugdahl


2014: Kurs om helsefremmende arbeidsplasser og Folkehelsekonferanse i Bergen


Bestill time