Himact (Integrert helse, mestring, act terapi) ble startet i 2018 av Monica Ramsøy (Higraff) med en helhetlig tilnærming til helse, som inkluderer fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov.

Bestill time


Visjon:

Inspirere til å leve et helsefremmende og meningsfullt liv i tråd med den enkeltes ressurser og verdier. Kurs om å håndtere stress, og individuelle samtaler til privatpersoner og bedrifter.


Du kan lese mer om himact her


Utdanningsbakrunn

Bred helsefaglig kompetanse.

  • Mastergrad i helsefremmende arbeid og helsepsykologi (folkehelse) fra Universitetet i Bergen (UIB) med masteroppgave om ungdom og psykisk helse, stress og mestring:

Det helsefremmende perspektivet er viktig i videregående skole


  • Årsstudiet i psykologi, inkludert motivasjonspsykologi
    Arbeids- og organisasjonspsykologi (30 stp.) og personalpsykologi (15 stp.) fra UIB


  • Pedagogikk, med over 10 års erfaring fra undervisning i videregående skole, om blant annet helse og livsstil og kommunikasjon som påvirker helse og trivsel.


  • Sykepleierutdanning med flere års erfaring fra helse og omsorgssektor.Annen relevant kompetanse

2019: Videregående kurs om ACT terapi og ungdom, online trening v/Russ Harris (som også leverer act materiell til verdens helseorganisasjon (WHO).

2017: Grunnleggende kurs i Act terapi, online trening v/Russ Harris.


Kurs og konferanser:

2018: Konferanse: Livsmestring i skole og helsevesen (Mindfullness Norge)

2018: Konferanse: Emotion Revolution i Bergen.  Act terapi (Dr.Steven Hayes), Compassion focused therapy (Dr.Paul Gilbert), Emotion focused therapy (Dr.Leslie Greenberg) og Short term dynamic psychotherapy (Dr. Alan Abbas) En dags wokshop om sensori-motorisk psykoterapi med fokus på kroppslige reaksjoner og traumer (Dr. Janina Fisher).

2017: Modum bad konferansen "Psykt normalt", om ungdom og strategi for psykisk helse

2015: Kurs: Hvordan hjernen lærer med Mark Treadwell, Magne Raundalen, Willy Tore Mørck, Kenneth Hugdahl

2014: Kurs om helsefremmende arbeidsplasser og Folkehelsekonferanse i Bergen