Himact

Fra stress til helse og velvære

Om

Himact`s visjon:
Inspirere til å leve et helsefremmende og meningsfullt liv i tråd med den enkeltes ressurser og verdier. Samtaler og kurs om å håndtere stress til privatpersoner og bedrifter.

Firmaet ble startet i 2018 av Monica Ramsøy (Higraff):

Jeg har alltid vært interessert i en helhetlig tilnærming til helse, der fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov er viktige. Etter å ha jobbet i skole- og helsevesen i mange år, og gjennom personlige erfaringer, har jeg lært mye om det som kan styrke motstandskraft i møte med livets utfordringer. Jeg har derfor valgt å bli grunder, og dele praktiske verktøy som kan hjelpe når en møter stress og vanskelige situasjoner, og hvordan en kan styrke sin egen helse og velvære.

Bred helsefaglig kompetanse:

Master i helsefremmende arbeid og helsepsykologi (folkehelse)
fra Universitetet i Bergen (UIB). Masteroppgave om ungdom og psykisk helse, stress og mestring:

Det helsefremmende perspektivet er viktig i videregående skole

Årsstudiet i psykologi, inkl. motivasjonspsykologi
Arbeids- og organisasjonspsykologi (30 stp.), og personalpsykologi (15 stp.) (UIB).
Pedagogikk, med over 15 års erfaring fra undervisning i videregående skole, om blant annet helse og livsstil, kommunikasjon som påvirker helse og trivsel for enkeltmennesker og grupper i skole og arbeidsliv.
Bachelor i sykepleie, med flere års erfaring fra helse og omsorgssektor.

Annen relevant kompetanse:

  • Gruppeledertrening for kurset ACT; fremme helse og håndtere stress v/ Livskompasset (Livheim/Daniel Ek)
  • Fokusert Act terapi (FACT), online kurs v/Russ Harris.
  • Videregående online kurs: ACT terapi og ungdom v/Russ Harris
  • Grunnleggende kurs i Act terapi, online kurs v/Russ Harris.
  • The Mindsight Approach to Well-Being: A Comprehensive Course in Interpersonal Neurobiology (IPNB), 36t./6mnd online kurs v/Daniel Siegel

FÅ GRATIS TIPS OM STRESS, FØLELSER OG TANKER SOM GÅR I RING
Klikk på lenken: https://himact.lpages.co/takle-stress-2

Andre kurs/konferanser:

2018:  Livsmestring i skole og helsevesen (Mindfullness Norge)
2018: «Emotion Revolution».  Act terapi (Dr.Steven Hayes),
Compassion focused therapy (Dr.Paul Gilbert), Emotion focused therapy (Dr.Leslie Greenberg) og Short term dynamic psychotherapy (Dr. Alan Abbas) En dags wokshop om sensori-motorisk psykoterapi med fokus på kroppslige reaksjoner og traumer (Dr. Janina Fisher).
2017: Modum bad konferansen «Psykt normalt», om ungdom og strategi for psykisk helse
2015: Kurs: Hvordan hjernen lærer med Mark Treadwell, Magne Raundalen, Willy Tore Mørck, Kenneth Hugdahl
2014: Kurs om helsefremmende arbeidsplasser og Folkehelsekonferanse i Bergen