Himact`s visjon:
Inspirere til å leve et helsefremmende og meningsfullt liv i tråd med den enkeltes ressurser og verdier. Samtaler og kurs om å håndtere stress til privatpersoner og bedrifter.

Monica Ramsøy (Higraff) er daglig leder i firmaet:

Etter å ha jobbet i skole- og helsevesen i mange år, og gjennom personlige erfaringer, har jeg lært mye om det som kan styrke motstandskraft i møte med livets utfordringer. Jeg har derfor valgt å bli grunder, og dele praktiske verktøy som kan hjelpe når en møter stress og vanskelige situasjoner, og hvordan en kan styrke sin egen helse og velvære. En helhetlig tilnærming til helse, der fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov er inkludert mener jeg er viktig. Himact betyr derfor integrert helse, mestring og mening.

Monica

Bred helsefaglig kompetanse:

Master i helsefremmende arbeid og helsepsykologi (folkehelse)
fra Universitetet i Bergen (UIB). Masteroppgave om ungdom og psykisk helse, stress og mestring. Du kan lese mer om temaet her:
https://himact.no/i-media/

Årsstudiet i psykologi, inkl. motivasjonspsykologi (60 stp.)
Arbeids- og organisasjonspsykologi (30 stp.), og personalpsykologi (15 stp.) (UIB).

Pedagogikk, med over 15 års erfaring fra undervisning i videregående skole, om blant annet helse og livsstil, kommunikasjon som påvirker helse og trivsel for enkeltmennesker og grupper i skole og arbeidsliv og psykologi.

Bachelor i sykepleie, med flere års erfaring fra helse og omsorgssektor.

Annen relevant kompetanse:

  • Gruppeledertrening for kurset ACT; fremme helse og håndtere stress v/ Livskompasset (F.Livheim)
  • Fokusert Act terapi (FACT), online kurs v/Russ Harris.
  • Videregående online kurs: ACT terapi og ungdom v/Russ Harris
  • Grunnleggende kurs i Act terapi, online kurs v/Russ Harris.
  • The Mindsight Approach to Well-Being: A Comprehensive Course in Interpersonal Neurobiology (IPNB), 36t./6mnd online kurs v/Daniel Siegel

https://himact.lpages.co/takle-stress-2

Andre kurs/konferanser:

2018:  Livsmestring i skole og helsevesen (Mindfullness Norge)
2018: «Emotion Revolution».  Act terapi (Dr.Steven Hayes),
Compassion focused therapy (Dr.Paul Gilbert), Emotion focused therapy (Dr.Leslie Greenberg) og Short term dynamic psychotherapy (Dr. Alan Abbas) En dags wokshop om sensori-motorisk psykoterapi med fokus på kroppslige reaksjoner og traumer (Dr. Janina Fisher).
2017: Modum bad konferansen «Psykt normalt», om ungdom og strategi for psykisk helse
2015: Kurs: Hvordan hjernen lærer med Mark Treadwell, Magne Raundalen, Willy Tore Mørck, Kenneth Hugdahl
2014: Kurs om helsefremmende arbeidsplasser og Folkehelsekonferanse i Bergen