En samtale kan skje på mitt kontor i Bergen sentrum, eller online via Zoom. Hvis du ønsker flere enn en samtale kan vi også avtale å snakkes på telefon.

I alle samtaler jobber vi sammen som et team med det du ønsker hjelp til, og du får lære relevante verktøy fra Aksept og forpliktelsesterapi (ACT).
Vil du komme til en samtale hos Monica?

Du kan velge mellom to typer samtaler:

  1. Varighet 50 minutter, en samtale som tar utgangspunkt i det problemet du ønsker hjelp med. En eller flere samtaler
  2. Varighet 20-30 minutter. Praktisk fokusert samtale om problem du ønsker hjelp med, og hva som kan hjelpe deg i hverdagen din. En eller flere samtaler.


https://himact.lpages.co/takle-stress-2

Jeg kan anbefale samtaler med Monica, og timene jeg hadde med henne opplevdes seriøst og trygt. Hun viste et ekte ønske om å hjelpe. Jeg har tidligere vært i kontakt med flere psykologer, men lærte likevel mye som jeg ikke har lært hos andre. I etterkant av timene opplever jeg det lettere å mestre vanskelige følelser, og har fått mer fred. Jeg har hatt god nytte av øvelser på pust og å være grunnfestet i hverdagen min.

Tidligere klient, kvinne (50)