Vil du oppleve mer mening og større fleksibilitet i møte med livets utfordringer?

Himact tilbyr 


  • Samtale og personlig støtte til håndtering av stress, med verktøy fra aksept og forpliktelsesterapi (ACT).  


  • Kurs om å håndtere stress ved hjelp av verktøy fra ACT terapi.


Ønsker du å bestille en time hos meg?


Jeg tar imot deg på mitt kontor i Bergen sentrum, eller online via Zoom:

Bestill time


Velkommen!

Himact planlegger online kurs og gruppetrening på nett. Følg med:)


For bedrifter- aktuelle tema som kan bidra til helsefremmende arbeidsplasser:

Stress og mestring med verktøy fra Aksept og forpliktelsesterapi (ACT)

Hva er helsefremmende arbeid?